TRAGICZNY WYPADEK POD NOWOGRODEM - SPRAWCA USŁYSZAŁ ZARZUTY

Dodano: 2017-04-20

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze poinformował o zdarzeniu, do którego doszło w dniu 18.04.2017 r. w pobliżu Nowogrodu Bobrzańskiego. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że na drodze DK 27 20-letnia kobieta kierując samochodem  doprowadziła do wypadku, w którym zginęły 2 osoby w wieku 19 i 20 lat.
Do zdarzenia doszło z powodu niezachowania zasad bezpieczeństwa w  ruchu drogowym poprzez niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu i nieopanowania pojazdu , a następnie zjechania na przeciwlegle pobocze i uderzenie w drzewo.

Dotychczas dokonano oględzin  na miejscu zdarzenia, przeprowadzono sekcję zwłok zmarłych , pobrano krew do badań na zawartość alkoholu i środków  odurzających, przesłuchano podejrzaną i przedstawiono jej zarzuty.
W dniu wczorajszym Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze przedstawił kobiecie zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym - art. 177 par. 2 kk ; podejrzana przyznała się do dokonania czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia, w których opisała przebieg zdarzenia. Wobec podejrzanej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 tys. zł
 

Czytaj więcej:
 
- w Ciekawie...nie tylko o prawie:


Wypadek komunikacyjny
W rozumieniu kodeksu karnego, spowodowanie wypadku w komunikacji to zdarzenie wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w następstwie którego inna niż sprawca naruszenia osoba doznała obrażeń ciała lub poniosła śmierć [art. 177 § 1-2 k.k.]. Więcej

 -Oględziny miejsca zdarzenia - Zwrot "Już starożytni ..." pasuje do tematyki oględzinowej wyjątkowo dobrze. Faktycznie, jak podaje prof. Brunon Hołyst, już w Starożytnym Egipcie powoływano w razie potrzeby specjalne komisje do prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz do zabezpieczania i oceny śladów [P. Horoszowski, Niewłaściwe tendencje we współczesnej kryminalistyce, Problemy Kryminalistyki 1957 nr 10, s. 512]. Co ciekawe, protokoły oględzin z tamtego okresu wskazują na pewne elementy łączenia oględzin z eksperymentem i z drobiazgową dokładnością opisują te czynności śledcze.więcej..

- Sekcja zwłok -Właściwiej należałoby powiedzieć sądowo-lekarska sekcja zwłok, albowiem do tego rodzaju badania zwłok ludzkich odnoszą się przytoczone tu uwagi. Proponowane przez różnych autorów definicje można podsumować następująco: sądowo-lekarska sekcja zwłok to otwarcie i zbadanie co najmniej trzech jam ciała tj. czaszki, klatki piersiowej i szyi oraz jamy brzusznej w celu ustalenia przyczyny śmierci, jej charakteru i związku przyczynowego z działaniem innych osób.  więcej..
- w Zagadnieniach problemowych
Bezpieczeństwo na drogach