PRZEZ 10 LAT ZNĘCAŁ SIĘ NAD ŻONĄ, GROZIŁ ZABÓJSTWEM

Dodano: 2017-06-13

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 69 letniemu mężczyźnie, który w okresie od 2007 r. do marca 2017 r. w Żarach znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną, poprzez wszczynanie awantur, podczas których wyzywał ją słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, niszczył wspólne mienie, stanowiące wyposażenie mieszkania i groził zabójstwem.

Nadto w marcu 2017 r. w miejscu zamieszkania wielokrotnie używając gróźb pozbawienia życia wyrządzenia krzywdy wywierał wpływ na żonę, będącej świadkiem w postępowaniu karnym prowadzonym przez Komendę Powiatową Policji w Żarach dotyczącym psychicznego znęcania się nad wymienioną, w celu zmuszenia jej do wycofania zeznań.

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat./AP

Czytaj więcej:

- w Ciekawie...nie tylko o prawie:
Groźba karalna
Każdy człowiek ma prawo do wolności od zastraszania go przez inne osoby. W szczególności nie wolno grozić nikomu popełnieniem przestępstwa na jego szkodę albo szkodę osoby mu najbliższej. Przestępstwo to czyn opisany w kodeksie karnym albo innej ustawie zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą 1 miesiąc. Jeżeli czyn opisany w ustawie zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 alko kara surowszą uważa się go za zbrodnię. Pozostałe przestępstwa są występkami. Więcej