GROZIŁA POKRZYWDZONEJ DZWONIĄC I WYSYŁAJĄC JEJ SMSY

Dodano: 2017-07-07

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 56 letniej kobiecie, która w okresie od 01 maja 2016 r. do 14 listopada 2016 r. w Żarach i innych miejscowościach, działając w krótkich odstępach czasu, za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS i telefonicznych połączeń głosowych wielokrotnie znieważyła pokrzywdzoną słowami wulgarnymi i obelżywymi oraz groziła jej pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, a groźby te wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.

Oskarżonej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat 2./AP

Czytaj więcej:

- w Ciekawie... nie tylko o prawie:

Groźba karalna
Każdy człowiek ma prawo do wolności od zastraszania go przez inne osoby. W szczególności nie wolno grozić nikomu popełnieniem przestępstwa na jego szkodę albo szkodę osoby mu najbliższej. Przestępstwo to czyn opisany w kodeksie karnym albo innej ustawie zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą 1 miesiąc. Jeżeli czyn opisany w ustawie zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 alko kara surowszą uważa się go za zbrodnię. Pozostałe przestępstwa są występkami. Więcej