57-LATEK OSKARŻONY O UPRAWNIANIE KONOPI INNYCH NIŻ WŁÓKNISTE, Z KTÓRYCH MOŻNA BYŁOBY WYDZIELIĆ 2640 DZIAŁEK

Dodano: 2017-07-12

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej  Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko  57-letniemu mężczyźnie i 22-letniej kobiecie. Oskarżonemu zarzucono, że  w dniu 8 czerwca w Zielonej Górze, wbrew przepisom ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawiał  ziele konopi innych niż włókniste, w postaci 12 sztuk sadzonek o wysokości od 12 do 25 cm, z których można wydzielić 2640 działek.  Oskarżonemu zarzucono ponadto, że udzielał marihuany ustalonym osobom, a ponadto posiadał w zajmowanym przez siebie mieszkaniu  młynki ręczne, wagę, woreczki strunowe,  czyniąc przygotowania do wprowadzenia narkotyków do obrotu.

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze prowadziła śledztwo przeciwko w/w osobom podejrzanym o występki z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W toku postępowania zebrano materiał dowodowy, który uzasadniał przestawienie podejrzanym zarzutów.

Oskarżonej zarzucono, że podczas zatrzymania  posiadała w woreczku strunowym  środki odurzające  w postaci niewielkiej ilości marihuany, przy przyjęciu, że czyn ten stanowi występek mniejszej wagi.

Oskarżona przyznała się do zarzucanego jej czynu i przyznała, że w momencie przygotowywania narkotyku do spalenia na działkę przybyli policjanci. Przyznała także, że kupowała marihuanę od współoskarżonego. Oskarżony również przyznał się do uprawnia marihuany, posiadania jej jak również LSD. 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oskarżona  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 Oskarżonemu z kolei grozi kara pozbawienia wolności do lat 3./jcz

zobacz także:
_ w Ciekawie..nie tylko o prawie:
- Narkotyki - karanie, leczenie?
Aspekty normatywne. Nikt rozsądny nie ma chyba wątpliwości, że zawsze lepiej jest zapobiegać niż karać. Podobnie lepiej leczyć niż karać. Te szczytne postulaty niestety nie zawsze są możliwe. Najlepsza profilaktyka nie jest czasem w stanie zabezpieczyć nas przed najgorszym nawet przestępstwem, a kara może w niektórych sytuacjach okazać się jedynym rozsądnym i sprawiedliwym sposobem potraktowania narkomana za popełnione przez niego przestępstwo.
więcej..
Narkotyki - ustalanie stanu odurzenia

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego stanowi przestępstwo określone w przepisie art. 178a § 1 i 2 KK. Karalne jest także wykonywanie w tym stanie wszelkich czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych. Dotyczy to nastawniczych, dróżników kolejowych, policjantów kierujących ruchem na skrzyżowaniu itp. Odpowiedzialności karnej podlega tez dyspozytor, który dopuszcza do ruchu na drogach publicznych osobą prowadzącą pod wpływem środka odurzającego pojazd mechaniczny. Stan odurzenia jest też okolicznością zaostrzającą karalność sprawcy wypadku komunikacyjnego.więcej..