PRZECHOWYWAŁ, UTRWALAŁ I ROZPOWSZECHNIAŁ TREŚCI PORNOGRAFICZNE Z UDZIAŁEM MAŁOLETNICH

Dodano: 2017-09-11

Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony w okresie od 12 sierpnia 2011 r. do 26 sierpnia 2016 r. w Nowej Soli , działając w krótkich odstępach czasu, uzyskiwał za pośrednictwem sieci Internet dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a następnie przechowywał i utrwalał treści pornograficzne z udziałem małoletnich w postaci 40 plików filmowych i 1445 plików graficznych znajdujących się na dyskach.

Nadto oskarżonemu zarzucono, że za pośrednictwem Internetu rozpowszechniał utrwalone filmy i pliki graficzne zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich w łącznej ilości 155 sztuk.
 
Jak ustalono, postępowanie zostało zainicjowane  na podstawie anonimowego  zgłoszenia osoby , która dołączyła do pisma telefon komórkowy  należący do oskarżonego. W wyniku analizy treści zapisanych w pamięci telefonu  ujawniono, iż znajdują się w nim treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Po wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu czynności ustalono w/w.
 
Oskarżony nie był uprzednio karany. Na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, art. 202 §4, kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, §3.Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12./jcz