UDAREMNIŁ ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI SPRZEDAJĄC 7 SAMOCHODÓW

Dodano: 2017-10-12

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony w okresie od 30.06.2015 r. do 1.07. 2015 r. w Zielonej Górze, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu -  nakazu zapłaty z dnia 23.06.2015 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu udaremnił zaspokojenie kilkunastu wierzycieli przez to , że zbył siedem samochodów  dostawczych stanowiących składniki majątku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na rzecz ustalonej spółki, której jest prokurentem.
 
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, art. 300 §2, kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. /jcz