GROZIŁ EKSPEDIENTCE SKLEPU OKALECZENIEM TWARZY I SPALENIEM SKLEPU ŻĄDAJĄC WYDANIA 22000 EURO

Dodano: 2017-10-30

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w  Zielonej Górze  skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 35-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony 10 lipca 2017 r. w godzinach południowych w sklepie odzieżowym, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grożąc pokrzywdzonej okaleczeniem twarzy oraz spaleniem sklepu, usiłował doprowadzić do wydania kwoty 22 000 euro , lecz zamierzonego celu nie osiągnął.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, art.282 kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10./jcz

zobacz także:
- w Ciekawie..nie tylko o prawie:
- Rozbój, rabunek, napad rabunkowy
 Jest to szczególnie drastyczny sposób dokonania kradzieży. Polega za zaborze cudzego mienia w celu jego przywłaszczenia przy użyciu przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego użycia przemocy. Innym sposobem dokonania rozboju jest zabór cudzego mienia przez doprowadzenie pokrzywdzonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności.  więcej..