62-LATKA FAŁSZYWIE ZAWIADOMIŁA O KRADZIEŻY TELEFONU ŻEBY WYŁUDZIĆ ODSZKODOWANIE Z FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ

Dodano: 2017-10-31

Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 62-letniej kobiecie.
Oskarżona 30 grudnia 2016 r. w Nowej Soli zawiadomiła KMP w Nowej Soli o kradzieży telefonu komórkowego Sony Xperia na jej szkodę ,wiedząc że przestępstwa takiego nie popełniono i będąc uprzednio pouczoną o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ponadto oskarżona składając zeznania w toku postępowania przygotowawczego  zeznała nieprawdę , iż nieznany jej mężczyzna ukradł jej telefon komórkowy poprzez wyrwanie jej go z ręki.

Ustalono także, że oskarżona w okresie od 16 do 24 lutego 2017 r. w Bytomiu Odrzańskim , w krótkich odstępach  czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru , po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracownika jednej z firm ubezpieczeniowych co do faktu zaistnienia kradzieży telefonu komórkowego , doprowadziła do wypłaty odszkodowania i niekorzystnego rozporządzenia mieniem  w kwocie 927,12 zł  na szkodę firmy ubezpieczeniowej.

Oskarżona przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze.
Prokurator wniósł o skazanie je na karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku próby i  orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w całości.

W przypadku odrzucenia wniosku przez sąd oskarżonej grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. /jcz
 


 zobacz także:
- w Ciekawie..nie tylko o prawie:

- Oszustwo -Jest klasycznym przykładem przestępstwa przeciwko cudzemu mieniu. Jego istotę lepiej oddaje czasem jeszcze używane inne określenie - "oszukańcze wyłudzenie mienia". Słownik języka polskiego PWN definiuje oszustwo jako "świadome wprowadzenie kogoś w błąd lub wyzyskanie czyjegoś błędu dla własnej korzyści". Znamiona ustawowe oszustwa są niemal identyczne. Kodeks karny wyróżnia formę "oszustwa czynnego", a więc aktywnego wprowadzenia ofiary w błąd o określonym stanie rzeczy i "oszustwa biernego", które polega na wykorzystaniu już istniejącego takiego błędnego przekonania.więcej..