AKT OSKARŻENIA W "GŁOŚNEJ: SPRAWIE UMYŚLNEGO PRZEWRÓCENIA ROWERZYSTKI ....

Dodano: 2017-11-28

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm  kobietom i mężczyźnie. 
Oskarżeni  15 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze, na ulicy Westerplatte, działając wspólnie i w porozumieniu narazili pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia  albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że przechodząc przez oznaczone przejście dla pieszych w chwili gdy na sygnalizatorze paliło się czerwone świtało , popchnęli prawidłowo jadącą rowerem przy zapalonym zielonym świetle pokrzywdzoną, czym spowodowali jej upadek.

W wyniku upadku kobieta doznała stłuczenia głowy, stłuczenia płata czołowego mózgu, krwotoku pourazowego, złamania kości czołowej i wstrząśnienia mózgu, które naruszyły czynności narządu jej ciała na okres tzw. powyżej dni 7.

Oskarżeni postępując w opisany wyżej sposób narazili pokrzywdzoną na m.in. utratę życia , działali ponadto publicznie i bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. W toku prowadzonego postępowania w tej sprawie na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec oskarżonych areszt tymczasowy.
 
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego art.160.§1 kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat , kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art.57a. §1.skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę/jcz