30-LATEK KIEROWAŁ WOBEC MAŁŻEŃSTWA I 5 ICH DZIECI GROŹBY POZBAWIENIA ŻYCIA Z POWODU ICH PRZYNALEŻNOŚCI DO NARODOWOŚCI ROMSKIEJ

Dodano: 2018-03-01

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w  Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia  przeciwko 30-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony  19 lutego 2017 r. w Żarach , kierował pod adresem kobiety i mężczyzny oraz ich piątki małoletnich dzieci groźby pozbawienia życia z powodu ich przynależności do narodowości romskiej , przy czym groźby te wzbudziły w nich uzasadnioną obawę ich realizacji.

Nadto ustalono, że  25 lutego 2017 r. w Żarach oskarżony ponownie kierował w/w groźby wobec tych samych osób, a dodatkowo uderzając  ręką w drzwi wejściowe do mieszkania pokrzywdzonych spowodował ich częściowe uszkodzenie , czym spowodował szkodę wartości 1546 zł.

W toku postępowania ustalono również, że  5 stycznia 2017 r. oskarżony znieważył pokrzywdzoną słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz naruszył jej nietykalność cielesną.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego (sart.119.§1), kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art.216.§1.Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art.217.§1.Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku./jcz