BEZ PRAWA JAZDY KIEROWAŁ NIESPRAWNYM CIĄGNIKIEM Z WOZEM DRABINIASTYM I PRZEWOZIŁ LUDZI. SPOWODOWAŁ WYPADEK

Dodano: 2018-03-06

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony 25 czerwca 2017 r.  na drodze publicznej, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu  drogowym w ten sposób, że wbrew przepisom  ustawy  prawo o ruchu drogowym, bez odpowiedniej kategorii prawa jazdy, kierował niesprawnym technicznie  zespołem pojazdów tj. ciągnikiem Massey Ferguson, sprzęgniętym z wozem drabiniastym, którego stan techniczny był zły, wykorzystując go niezgodnie  z obowiązującymi  przepisami jako przyczepę  do przewozu osób i przewoził nią osoby w ilości skutkującej  przeciążeniem  wozu, co doprowadziło do  złamania elementu  konstrukcyjnego  wozu w postaci  tzw. "rozworu" i spowodowało  wypadek drogowy.

W wyniku  wypadku przewożona tym wozem pokrzywdzona odniosła obrażenia w postaci złamania wieloodłamowego  kości piszczelowej z przemieszczeniem, które naruszyły  prawidłowe  funkcjonowanie czynności narządów ciała  i spowodowały rozstrój zdrowia na okres powyżej dni 7.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, (art.177.§1) ,  kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3./jcz