KIEROWAŁ WOBEC SĘDZIEGO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ GROŹBY KARALNE, NACHODZIŁ CZŁONKÓW JEGO RODZINY

Dodano: 2018-03-08

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony w okresie od 12 sierpnia 2016 r. do dnia 9 września 2016 r.  w Zielonej Górze, wywierał wpływ na czynności sędziego w trakcie postępowania sądowego, z wniosku ustalonej kobiety  o wyznaczenie sposobu  kontaktów z dziećmi,  kierując groźby karalne pod adresem sędziego prowadzącego postępowanie w tej sprawie oraz nachodzenie członków rodziny sędziego.

Jeszcze w toku śledztwa wobec podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji  i zakazu kontaktu z pokrzywdzonym.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, (art.232. §1), kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5./jcz

zobacz także:

- w Ciekawie..nie tylko o prawie:

- Groźba karalna- Każdy człowiek ma prawo do wolności od zastraszania go przez inne osoby. W szczególności nie wolno grozić nikomu popełnieniem przestępstwa na jego szkodę albo szkodę osoby mu najbliższej. Przestępstwo to czyn opisany w kodeksie karnym albo innej ustawie zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą 1 miesiąc. Jeżeli czyn opisany w ustawie zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 alko kara surowszą uważa się go za zbrodnię. Pozostałe przestępstwa są występkami.więcej..