49-LATEK ZNĘCAŁ SIĘ NAD OJCEM, GROZIŁ MU POBICIEM I ZABÓJSTWEM

Dodano: 2018-03-12

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony w okresie od czerwca  2016 r. do 7 września 2017 r. w jednej z miejscowości powiatu żarskiego, znęcał się psychicznie i fizycznie nad osobą najbliższą - ojcem w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości  wszczynał awantury domowe, w czasie których  wyzywał  pokrzywdzonego słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał  i kierował  pod jego adresem groźby pobicia i zabójstwa, które to groźby wzbudziły w pokrzywdzonym obawę spełnienia. Oskarżonemu zarzucono ponadto, że  wielokrotnie naruszał nietykalność  cielesną ojca  szarpiąc go. 

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego (art.207.§), kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny ,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. /jcz
 

zobacz także:
- w Ciekawie..nie tylko o prawie:

Fizyczne i psychiczne znęcanie się -Jest jedną z form przestępczości przeciwko rodzinie i opiece. Jego istota polega na zadawaniu osobie pokrzywdzonej cierpień o charakterze cielesnym, psychicznym, a najczęściej jednym i drugim jednocześnie. "Znęcanie się" nie jest stylem życia dwojga czy więcej osób w określonym środowisku społecznym, np. w rodzinie. Do uznania określonych zachowań sprawcy za przestępstwo znęcania się konieczne jest ustalenie, że jego uczynki wyraźnie podyktowane są wolą dręczenia ofiary. Cechuje je określona intensywność i dokuczliwość.więcej..