OSKARŻONY O NARUSZANIE PRAW PRACOWNICZYCH

Dodano: 2018-03-20

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował  do sądu akt oskarżenia przeciwko 55-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony  w okresie od stycznia 2015 r. do końca kwietnia 2017 r. w jednej z miejscowości powiatu żarskiego , będąc wspólnikiem spółki cywilnej oraz wykonując czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych , uporczywie naruszał prawa pracowników w ten sposób, że nie wywiązywał się z obowiązku przekazania  do ZUS obliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne określonych ustawą z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  należnych z tytułu zatrudnienia dla 12 osób.

Zgodnie  z przepisami kodeksu (art.218 §1a kk), kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2./jcz