INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE HANDLU LUDŹMI

Dodano: 2018-04-27

Prokuratura Okręgowa - Wydział I Śledczy nadzoruje prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. postępowanie dotyczące handlu ludźmi.
W trakcie postępowania ustalono, iż na terenie woj. lubuskiego od marca 2017r. istnieje grupa osób zajmująca się organizowaniem świadczenia usług seksualnych i czerpaniem korzyści majątkowej z prostytucji. Ustalono, iż wykorzystując trudną sytuację życiową i finansową sprawcy zwerbowali kobiety do pracy mającej na celu świadczenie usług seksualnych dopuszczając się w ten sposób handlu ludźmi, a następnie zapewniając im ochronę czerpali korzyści majątkowe z prostytucji uprawianej przez te kobiety, pozostawiając im niewielką część z zarobionych przez nie pieniędzy. Dotychczas w sprawie ustało pięć pokrzywdzonych. W dalszym ciągu trwają ustalenia zmierzające do ujawnienia pozostałych pokrzywdzonych.

W wyniku prowadzonego procederu sprawcy mogli uzyskać około 350 000 zł. W wyniku zaplanowanej akcji, w której brało udział wielu funkcjonariuszy policji w dniu 24 dokonano zatrzymania 7 osób z terenu woj. lubuskiego i świętokrzyskiego.

Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące handlu ludźmi, czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby oraz posiadania znacznych ilości narkotyków, albowiem w trakcie realizacji przy jednej z zatrzymanych osób ujawniono około 1 kg środków psychotropowych w postaci amfetaminy i prawie 40 gram marihuany.

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze w dniu 25 kwietnia 2018r. skierował do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec czterech osób: Pawła S podejrzanego o dokonanie czynu z art.189a§1kk i inne, Artura D. podejrzanego o dokonanie czynu z cart.189ą§1kk i inne, Pawła G. podejrzanego o dokonanie czynu z art.62 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne, Angeliki G. podejrzanej o dokonanie czynu z art.62 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

W dniu 26 kwietnia 2018r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zastosował wobec w/w podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Przedmiotowa sprawa ma  charakter rozwojowy./sg