RECYDYWISTA ODPOWIE ZA UGODZENIE NOŻEM

Dodano: 2018-06-06

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w  Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 31-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniu 30 września 2017 r. w Zielonej Górze w jednym z budynków ugodził nożem w nogę pokrzywdzonego powodując u niego obrażenia w postaci rany kłutej lewego dołu podkolanowego, które to obrażenia naruszyły czynności narządu ciała na okres powyżej dni 7.

Nadto oskarżony swoim działaniem naraził pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu określonego w art. 156 par 1 kk, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary, co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne. (tzw. recydywa)

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, art.157.§1.Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
Art.64.§1.Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę./jcz