PASMO NIEWŁAŚCIWIE WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW KOLEI I ŚMIERĆ MĘŻCZYZNY NA TORACH

Dodano: 2018-07-26

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom w wieku 58 i 47 i 46 lat. Pierwszemu z oskarżonych prokurator zarzucił, że  7 października 2017 r. w Żarach, jako kierujący lokomotywą spalinową na terenie bocznicy kolejowej jednej z żarskich firm, w trakcie wykonywanych manewrów, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i przepisów "świadectwa bezpieczeństwa" dla bocznicy kolejowej i wydanych na jej podstawie w przepisach instrukcji  w ten sposób, że wykonał jazdę kierowaną przez siebie lokomotywą bez sygnału nocnego, którego powinien użyć na podstawie "Instrukcji o sygnalizacji" i kontynuował jazdę nie mając wystarczającej możliwości dostrzeżenia leżącego na torach mężczyzny. W wyniku takiego zdarzenia w oskarżony najechał na leżącego na torach mężczyznę, na skutek czego doznał on licznych  obrażeń ciała  w wyniku czego poniósł śmierć.
 
Drugiemu z oskarżonych zarzucono że nie zapewnił bezpiecznej  jazdy lokomotywie  kierowanej przez współoskarżonego, nie dokonując sprawdzenie  czy nie ma żadnych przeszkód i zagrożeń dla ludzi i nie podał sygnałów świetlnych dotyczących wykonywanych manewrów z uwagi na brak latarki i w związku z tym nie podał sygnału "STÓJ" w sytuacji zagrożenia i doprowadził do najechania na leżącego na torach mężczyzny.
 
Trzeciemu z oskarżonych prokurator zarzucił, że nie upewnił się czy nie ma jakichkolwiek przeszkód do uruchomienia taboru i w czasie wykonywanych manewrów wykonał czynność wpisywania danych z wagonów do terminala w wyniku czego w tym czasie kierujący lokomotywą współoskarżony rozpoczął jazdę lokomotywą i najechał na leżącego na torach mężczyznę.
 
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego art.177.§1 kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §2.Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8./jcz