RODZEŃSTWO OSKARŻONE O OBCOWANIE PŁCIOWE

Dodano: 2018-08-14

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu wniosek  na podstawie art. 335 par  1 i 3 kpk  (dobrowolne poddanie się karze) przeciwko rodzeństwu :20 letniemu mężczyźnie i jego 22 letniej siostrze. Oskarżonym zarzucono, że w nocy z 28 na 29 grudnia 2017 roku w godzinach nocnych w Zielonej Górze obcowali ze sobą płciowo. 
 
Prokurator wniósł o skazanie ich na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres dwóch lat próby oraz obowiązek informowania sądu o przebiegu okresu próby.
 
Jak ustalono, zgromadzony w toku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy, w tym zwłaszcza wyjaśnienia złożone przez podejrzanych, przeprowadzone w toku śledztwa oraz przesłuchania innych świadków zdarzenia wskazały, że okoliczności popełnienia wskazanego przestępstwa oraz wina oskarżonych nie budzą wątpliwości. Jednocześnie mając na uwadze charakter czynów zarzucanych oskarżonym, ich postawę po popełnieniu przestępstwa prokurator uznał, że cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy, a  skierowanie do sądu niniejszego wniosku należy uznać za uzasadnione.
 
Wobec podejrzanego w toku postępowania zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu kontaktowania się z siostrą oraz zakaz zbliżania się do niej na odległość nie mniejszą niż 25 metrów. ( z czasem uchylone).
 
W przypadku odrzucenia wniosku przez sąd, zgodnie z przepisami kodeksu karnego, art.  201.  [Kazirodztwo]  kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. /jcz