JADĄC ROWEREM Z NADMIERNĄ PRĘDKOŚCIĄ POTRĄCIŁ PIESZEGO

Dodano: 2020-01-08

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 45 letniemu mężczyźnie.

Oskarżonemu zarzucono, że 6 kwietnia 2019 roku w jednej z miejscowości powiatu żarskiego, poruszając się jako kierujący rowerem, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że jadąc rowerem z nadmierną prędkością,  doprowadził do potrącenia przemieszczającego się w sposób nieprawidłowy pieszego, który w następstwie zdarzenia doznał obrażeń ciała w postaci urazu czaszkowo - mózgowego, polegającego na wstrząśnieniu mózgu i innych obrażeń, które spowodowały naruszenia czynności narządów jego ciała na okres powyżej 7 dni.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, art.177.§1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu  lądowym,  wodnym  lub  powietrznym,  powoduje  nieumyślnie  wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone wart.157§1,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3./jcz