WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY Z URZĘDU

Dodano: 2012-10-16

Oskarżony (podejrzany), który nie ma obrońcy z wyboru może wystąpić do sądu właściwego do rozpoznania sprawy o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu. Oskarżony (podejrzany) składający taki wniosek musi wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Sąd może odmówić ustanowienia obrońcy z urzędu jeżeli oskarżony (podejrzany) nie wykaże w sposób należyty, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Na odmowę ustanowienia obrońcy z urzędu nie przysługuje zażalenie.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu - Dokument PDF