Oświadczenia - komunikaty

 • KONDOLENCJE

  Dodano: 2007-01-02

  W dniu 28 grudnia 2006 r. zmarł Robert Pietrzak - prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze

  Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy współczucia składają

  kierownictwo oraz pracownicy
  prokuratur okręgu zielonogórskiego

 • KONDOLENCJE

  Dodano: 2006-12-15

  W dniu 14 grudnia 2006 r. śmiercią tragiczną zmarła Beata Bielejewska zd. Szewciw - prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze

  Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy współczucia składają

  kierownictwo oraz pracownicy
  prokuratur okręgu zielonogórskiego

 • KOMUNIKAT

  Dodano: 2006-11-30

  W dniu 23 listopada 2006 r. Prokurator Generalny powierzył Sławomirowi Twardowskiemu, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej pełnienie funkcji Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu.

  Do tej pory funkcje tę sprawował od marca 2006 r. Prokurator Prokuratury Krajowej Paweł Korbal.

 • KOMUNIKAT

  Dodano: 2006-08-11

  Informujemy, ze unieważnia się legitymację służbową o Nr 35/P wystawioną na nazwisko Baczyński Piotr - prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, utraconą w dniu 9 sierpnia 2006 r.

 • KOMUNIKAT

  Dodano: 2006-08-09

  W dniu 9 sierpnia 2006 r. w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze odbyła się narada poświęcona realizacji wytycznych Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2006 r. dot. wdrożenia zasad postępowania wobec nietrzeźwych sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji.

  W naradzie udział wzięli oprócz Prokuratora Okręgowego i jego zastępców, Naczelnicy Wydziałów PO i Prokuratorzy Rejonowi okręgu zielonogórskiego oraz zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. - mł. insp. Waldemar Regulski - i przedstawiciele jednostek policji południowej części województwa lubuskiego.

  W trakcie narady omówiono najważniejsze problemy związane z prowadzeniem postępowań przygotowawczych przeciwko nietrzeźwym kierowcom.

  Zaakcentowano potrzebę zaostrzenia polityki karnej poprzez wprowadzenie zasady każdorazowego zabezpieczenia samochodów i innych pojazdów na poczet grożących grzywien lub przepadków narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa, wnioskowania przed sądem o wymierzenie surowych kar zwłaszcza o charakterze finansowym, w szczególności wobec sprawców uprzednio karanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, jak również u których stwierdzono znaczny stan nietrzeźwości.

  Efekty działań prokuratury i policji w tym zakresie zostaną ocenione na kolejnej naradzie, która planowana jest wstępnie na listopad 2006 r.

 • 250 000 ODWIEDZIN NA NASZYM WWW !!!

  Dodano: 2006-08-07

  Czas jest bez wątpienia kategorią obiektywną. Jego przeżywanie często jednak jest niezwykle subiektywne. Nieodparte wrażenie coraz szybciej upływającego czasu towarzyszy wszystkim, którzy w różnej roli i różnym stopniu przyczynili się do powstania strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, a obecnie dokładają wszelkich starań, żeby strona ta ciągle była atrakcyjna w formie oraz ciekawa i aktualna w treści. Za kilka godzin anonimowy zapewne Czytelnik otworzy po raz 250 - tysięczny witrynę pod oficjalnym adresem ((www.zielona-gora.po.gov.pl.)) Rozpoczęła ona swoją działalność w połowie 2004r. W październiku 2005r. świętowaliśmy 100 tysięcy odwiedzin. Miałem wówczas zaszczyt przedstawić Naszym Gościom przesłanki towarzyszące tworzeniu strony i jej funkcjonowaniu. Pozostają one aktualne także dzisiaj.

  Korzystając ze wspaniałej okazji, jaką stanowi kolejny jubileusz, pragnę serdecznie podziękować moim Współpracownikom: rzecznikowi prasowemu prok. Kazimierzowi Rubaszewskiemu za aktywność w poszukiwaniu i opracowywaniu nowych materiałów. Dziękuję Pani Joannie Rakuckiej za systematyczne przetwarzanie napływających informacji dla potrzeb portalu, za ich redagowanie i publikowanie w formie przystępnej dla użytkowników. Takie same słowa podziękowania należą się Pani Alicji Płotała, która czuwa nad aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej i dzielnie zastępuje Joannę Rakucką podczas jej nieobecności. Dziękuję prokuratorom Wydziału Organizacyjnego Janowi Pardejowi i Jackowi Buśko za wspieranie rzecznika i prokuratorom rejonowym za dostarczanie informacji z pierwszej linii walki z przestępczością, informacji niezbędnych do zapewnienia żywotności portalu. Dziękuje informatykowi Panu Przemysławowi Barczakowi za czuwanie nad jego stroną techniczną.

 • INFORMACJA O URLOPIE

  Dodano: 2006-07-31

  Uprzejmie informujemy, że w okresie od 31 lipca do 4 września 2006 r. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Kazimierz Rubaszewski będzie przebywał na urlopie.

  Obowiązki Rzecznika Prasowego w tym okresie przejmie prokurator Jan Pardej tel. 068 32 91 728 tel. kom. 502 408 228

 • INFORMACJA

  Dodano: 2006-07-20

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-21 lipca 2006 r. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Kazimierz Rubaszewski będzie przebywał na urlopie.

  Obowiązki Rzecznika Prasowego w tym okresie przejmie prokurator Jan Pardej tel. 068 32 91 728 tel. kom. 502 408 228

 • OGŁOSZENIE

  Dodano: 2006-06-19

  PROKURATURA OKRĘGOWA W ZIELONEJ GÓRZE

  Poszukuje kandydata na stanowisko

  Inspektora do spraw ewidencji środków trwałych
  Liczba lub wymiar etatów : 1

 • OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NA APLIKACJĘ PROKURATORSKĄ

  Dodano: 2006-05-06

  Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny na podstawie § 14 w związku z § 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154 póz. 1283, z 2006 r. Nr 60, póz. 428) wyznacza termin egzaminu konkursowego dla kandydatów na aplikację prokuratorską na dzień 22 czerwca 2006 roku, godz. 11.00

  Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego upływa w dniu 31 maja 2006 roku.