Oświadczenia - komunikaty

 • KOMUNIKAT

  Dodano: 2006-08-09

  W dniu 9 sierpnia 2006 r. w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze odbyła się narada poświęcona realizacji wytycznych Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2006 r. dot. wdrożenia zasad postępowania wobec nietrzeźwych sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji.

  W naradzie udział wzięli oprócz Prokuratora Okręgowego i jego zastępców, Naczelnicy Wydziałów PO i Prokuratorzy Rejonowi okręgu zielonogórskiego oraz zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. - mł. insp. Waldemar Regulski - i przedstawiciele jednostek policji południowej części województwa lubuskiego.

  W trakcie narady omówiono najważniejsze problemy związane z prowadzeniem postępowań przygotowawczych przeciwko nietrzeźwym kierowcom.

  Zaakcentowano potrzebę zaostrzenia polityki karnej poprzez wprowadzenie zasady każdorazowego zabezpieczenia samochodów i innych pojazdów na poczet grożących grzywien lub przepadków narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa, wnioskowania przed sądem o wymierzenie surowych kar zwłaszcza o charakterze finansowym, w szczególności wobec sprawców uprzednio karanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, jak również u których stwierdzono znaczny stan nietrzeźwości.

  Efekty działań prokuratury i policji w tym zakresie zostaną ocenione na kolejnej naradzie, która planowana jest wstępnie na listopad 2006 r.

 • 250 000 ODWIEDZIN NA NASZYM WWW !!!

  Dodano: 2006-08-07

  Czas jest bez wątpienia kategorią obiektywną. Jego przeżywanie często jednak jest niezwykle subiektywne. Nieodparte wrażenie coraz szybciej upływającego czasu towarzyszy wszystkim, którzy w różnej roli i różnym stopniu przyczynili się do powstania strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, a obecnie dokładają wszelkich starań, żeby strona ta ciągle była atrakcyjna w formie oraz ciekawa i aktualna w treści. Za kilka godzin anonimowy zapewne Czytelnik otworzy po raz 250 - tysięczny witrynę pod oficjalnym adresem ((www.zielona-gora.po.gov.pl.)) Rozpoczęła ona swoją działalność w połowie 2004r. W październiku 2005r. świętowaliśmy 100 tysięcy odwiedzin. Miałem wówczas zaszczyt przedstawić Naszym Gościom przesłanki towarzyszące tworzeniu strony i jej funkcjonowaniu. Pozostają one aktualne także dzisiaj.

  Korzystając ze wspaniałej okazji, jaką stanowi kolejny jubileusz, pragnę serdecznie podziękować moim Współpracownikom: rzecznikowi prasowemu prok. Kazimierzowi Rubaszewskiemu za aktywność w poszukiwaniu i opracowywaniu nowych materiałów. Dziękuję Pani Joannie Rakuckiej za systematyczne przetwarzanie napływających informacji dla potrzeb portalu, za ich redagowanie i publikowanie w formie przystępnej dla użytkowników. Takie same słowa podziękowania należą się Pani Alicji Płotała, która czuwa nad aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej i dzielnie zastępuje Joannę Rakucką podczas jej nieobecności. Dziękuję prokuratorom Wydziału Organizacyjnego Janowi Pardejowi i Jackowi Buśko za wspieranie rzecznika i prokuratorom rejonowym za dostarczanie informacji z pierwszej linii walki z przestępczością, informacji niezbędnych do zapewnienia żywotności portalu. Dziękuje informatykowi Panu Przemysławowi Barczakowi za czuwanie nad jego stroną techniczną.

 • INFORMACJA O URLOPIE

  Dodano: 2006-07-31

  Uprzejmie informujemy, że w okresie od 31 lipca do 4 września 2006 r. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Kazimierz Rubaszewski będzie przebywał na urlopie.

  Obowiązki Rzecznika Prasowego w tym okresie przejmie prokurator Jan Pardej tel. 068 32 91 728 tel. kom. 502 408 228

 • INFORMACJA

  Dodano: 2006-07-20

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-21 lipca 2006 r. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Kazimierz Rubaszewski będzie przebywał na urlopie.

  Obowiązki Rzecznika Prasowego w tym okresie przejmie prokurator Jan Pardej tel. 068 32 91 728 tel. kom. 502 408 228

 • OGŁOSZENIE

  Dodano: 2006-06-19

  PROKURATURA OKRĘGOWA W ZIELONEJ GÓRZE

  Poszukuje kandydata na stanowisko

  Inspektora do spraw ewidencji środków trwałych
  Liczba lub wymiar etatów : 1

 • OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NA APLIKACJĘ PROKURATORSKĄ

  Dodano: 2006-05-06

  Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny na podstawie § 14 w związku z § 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154 póz. 1283, z 2006 r. Nr 60, póz. 428) wyznacza termin egzaminu konkursowego dla kandydatów na aplikację prokuratorską na dzień 22 czerwca 2006 roku, godz. 11.00

  Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego upływa w dniu 31 maja 2006 roku.

 • INFORMACJA O TERMINIE KONKURSU NA APLIKACJĘ PROKURATORSKĄ

  Dodano: 2006-04-07

  Informujemy, że Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny wyznaczył na dzień 22 czerwca 2006 r. godz. 11 nabór na aplikację prokuratorską w prokuraturach Apelacyjnych :
  - Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku
  - Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie
  - Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu
  - Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie

  W pozostałych Prokuraturach Apelacyjnych naboru nie będzie.

  Limit miejsc w każdej ze wskazanych prokuratur ustalony został na 15.

  zobacz także:
  - Aplikacja przyszłości

 • TYDZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW - DYŻURY PROKURATORÓW

  Dodano: 2006-02-17

  dniu 22 lutego 2006 roku Polska będzie obchodziła po raz czwarty Tydzień Ofiar Przestępstw. Podobnie jak w 2005 roku prokuratorzy okręgu zielonogórskiego w każdej miejscowości będącej siedzibą powszechnej jednostki prokuratury będą udzielali informacji telefonicznej i osobistej oraz porad o uprawnieniach pokrzywdzonego w ramach obchodzonego w dniach 22 - 28 lutego 2006 roku Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
  Zobacz godziny dyżurowania prokuratorów w poszczególnych Prokuraturach Rejonowych

 • FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH

  Dodano: 2006-02-16

  Informujemy, że Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść" włącza się do organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

  Aby ułatwić kontakt z Fundacją wszystkim zainteresowanym podajemy

  adres strony internetowej Fundacji o charakterze pomocowym

  oraz infolinię 0 801 112 982 (koszt połączenia jest równy cenie jednego impulsu) czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.30

  Na czas trwania akcji tj. od 22 do 28 lutego fundacja wyznaczyła dodatkowe godziny pracy przy obsłudze infolinii. W godz. 10.00-20.00 dyżurujący specjaliści udzielać będą porad ofiarom wypadków komunikacyjnych i ich bliskim. Poszkodowani będą mogli uzyskać bezpłatną pomoc prawną, informacyjną, mogą także starać się o dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji i terapii. Wszelka pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 • ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

  Dodano: 2006-01-19

  Uprzejmie zapraszam przedstawicieli mediów na konferencję prasową, która odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42, w dniu 24 stycznia 2006 r. około godz. 13.15.

  Konferencja odbędzie się po naradzie rocznej poświęconej omówieniu wyników prokuratur okręgu zielonogórskiego w roku 2005 r.

  W konferencji uczestniczył będzie Prokurator Apelacyjny w Poznaniu, Prokurator Okregowy w Zielonej Górze oraz Naczelnicy Wydziałów Prokuratury Okręgowej.

  Prosimy o niezawodne przybycie.

  Kazimierz Rubaszewski
  Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej
  w Zielonej Górze