Oświadczenia - komunikaty

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-12-13

  Przy Uniwersytecie Wrocławskim została utworzona Międzyuczelniana Pracownia Balistyki i Mechanoskopii. Będzie prowadzić badania nad nowymi zagadnieniami pojawiającymi się w kryminalistyce i wykonywać ekspertyzy dla sądów i prokuratury.

 • NASZA WITRYNA - 100 TYSIĘCY ODWIEDZIN !!!

  Dodano: 2005-10-13

  Prokurator nie działa, nie może i nie chce działać w próżni społecznej. Realizując ustawowe zadania, jakimi są strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, obowiązkiem prokuratora jest upowszechnianie informacji służących umacnianiu praworządności oraz urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego. Nie może ulegać wątpliwości, że współcześnie podstawową rolę w urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego spełniają środki masowego komunikowania, w tym prasa, radio i telewizja. Wobec permanentnego zapotrzebowania większości mediów na informacje o posmaku sensacji, skandalu czy afery, tradycyjne formy prokuratorskiego współdziałania z dziennikarzami okazały się niewystarczające. Do opinii coraz częściej dochodzi wypaczony i jednostronny obraz efektów pracy urzędu prokuratorskiego i organów z nim współdziałających w zwalczaniu przestępczości i innych negatywnych zjawisk życia społecznego.

 • NOWO DODANY LINK - DZIAŁANIA NA RZECZ OFIAR PRZESTĘPSTW

  Dodano: 2005-10-12

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169 poz.1415) oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty Dz. U. Nr 177, poz, 1476) w naszej witrynie internetowej umieściliśmy link Działania na rzecz ofiar przestępstw (menu po lewej stronie), w którym zamieszczone zostały informacje o kompensacie dla ofiar niektórych przestępstw wraz z formularzem wniosku o przyznanie kompensaty.

  Działania na rzecz ofiar przestępstw

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-07-29

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2005 r. do 2 września 2005 r. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Kazimierz Rubaszewski będzie przebywał na urlopie.

  Obowiązki Rzecznika Prasowego w tym okresie przejmie prokurator Jan Pardej tel. 068 32 91 728 tel. kom. 502 408 228

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-07-04

  Informujemy, że w wyniku pozytywnego zaliczenia pierwszego etapu konkursu na aplikantów prokuratorskich wszyscy kandydaci z okręgu zielonogórskiego, którzy przystąpili do konkursu zostali zakwalifikowani do etapu ustnego.

  Szczegółowe wyniki oraz termin egzaminu ustnego można uzyskać w dziale kadr Prokuratury Okręgowej pod numerem telefonu (068) 32 91 721

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-06-16

  Uprzejmie informujemy, iż w związku z służbowym wyjazdem Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej Kazimierza Rubaszewskiego jego obowiązki do dnia 22 czerwca 2005 r. przejmuje prokurator Jan Pardej dostępny pod numerem telefonu 068 32 91 728 oraz tel. kom. 502 408 228

 • KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW

  Dodano: 2005-06-03

  W nawiązaniu do wcześniejszej informacji z dnia 31 maja 2005 r. informujemy, że wyznaczona na dzień 29 czerwca br. (godz. 10.00) część pisemna Konkursu dla kandydatów na aplikantów prokuratorskich odbędzie się w Prokuraturze Rejonowej Poznań - Nowe Miasto ul. Słowackiego 8 w sali konferencyjnej na 4 piętrze.

 • JAK NIEWIDZIALNE UCZYNIĆ WIDZIALNYM, CZYLI CYJANOAKRYLAT I INNE...

  Dodano: 2005-05-31

  W środę 25 maja b.r. w Drzonkowie k. Zielonej Góry zakończyło się trzydniowe seminarium kryminalistyczne. Seminarium to zorganizowała Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Honorowy patronat nad nim objął Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Andrzej Kalwas, a swoją obecnością zaszczycił Zastępca Prokuratora Generalnego prok. Kazimierz Olejnik.

 • EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW W POZNANIU

  Dodano: 2005-05-31

  Uprzejmie informujemy, że egzaminu konkursowy dla kandydatów na aplikantów prokuratorskich odbędzie się w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu.

  Miejsce, w którym odbędzie się część pisemna egzaminu wyznaczone zostanie po ustaleniu liczby kandydatów.

  O powyższym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 • INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW

  Dodano: 2005-05-19

  Zawiadamiamy, że Ministerstwo Sprawiedliwości wyszczególniło następujące dokumenty, jakie winni złożyć kandydaci na aplikantów:

  1) Podanie o przyjęcie na aplikację wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru aplikacji;
  2) Kwestionariusz osobowy - dla pracowników resortu sprawiedliwości;
  3) Życiorys;