Oświadczenia - komunikaty

 • KONKURS NA APLIKACJĘ PROKURATORSKĄ

  Dodano: 2005-04-20

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2005 r. o godz. 10 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 odbędzie się konkurs na aplikację prokuratorską, która rozpocznie się z dniem 1 października 2005 r. Dla okręgu Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przyznano limit 10 miejsc.

 • KOMUNIKAT W SPR. STRZELANINY W POZNANIU

  Dodano: 2005-04-15

  W dniach 12 i 13 kwietnia 2005 r. uwzględniając całość materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie, przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw czterem funkcjonariuszom Policji uczestniczącym w zdarzeniu na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu wieczorem 29 kwietnia 2004 r. Wszystkim czterem funkcjonariuszom przedstawiono zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób z następstwem w postaci spowodowania śmierci Łukasza T. i ciężkiego kalectwa Dawida L.

 • KOMUNIKAT

  Dodano: 2005-04-07

  Informujemy, że w związku z uroczystościami pogrzebowymi Papieża Jana Pawła II w dniu 8 kwietnia 2005 r. - w prokuraturach okręgu zielonogórskiego - dzień ten jest wolnym od pracy.

  W tym dniu odwołane zostały też wszystkie rozprawy i posiedzenia sądowe.

  Do załatwiania pilnych spraw związanych z obsługą poważnych zdarzeń w poszczególnych prokuraturach rejonowych wyznaczono dyżury.

 • KOMUNIKAT

  Dodano: 2005-03-31

  Informujemy o zmianie numeru telefonu do Oficyny Wydawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby zainteresowane nabyciem testów egzaminacyjnych na aplikację prokuratorską prosimy o kontakt z numerem tel. (0-22) 326 13 52.

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-03-22

  W związku z zainteresowaniem sprawą Andrzeja Czyżewskiego oraz pojawiającymi się na ten temat niepełnymi lub nieprawdziwymi informacjami przedstawiam krótki opis tej sprawy oparty tylko i wyłącznie na zebranych w toku postępowania dokumentach.

 • OŚWIADCZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO

  Dodano: 2005-03-02

  W nawiązaniu do wyemitowanego w dniu 1 marca 2005 r. przez TVN programu "Uwaga" w części dotyczącej umorzenia postępowania karnego przeciwko lekarce z Żagania, oświadczam, iż sens wypowiedzi prokuratora Jana Pardeja poprzez jej drastyczne skrócenie w sposób istotny został wypaczony.

 • OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SIENIAWY ŻARSKIEJ

  Dodano: 2005-03-02

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi planowanej inwestycji w Sieniawie Żarskiej przedstawiam stanowisko Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze omawiające karno - prawne aspekty tego zagadnienia.
  Przedmiotem ochrony przepisu art. 262 kk jest szacunek oraz poważanie dla zwłok ludzkich i miejsca ich pochowania. Miejsce spoczynku to przede wszystkim grób, ale także inne miejsce, gdzie znajdują się zwłoki od momentu śmierci, chociażby tylko przejściowo. Kryterium oceny, co jeszcze nie jest a co już jest znieważeniem zwłok należy odnosić do wzorca przyjętego w kulturze i obyczajowości.

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2005-02-22

  Ranking Prokuratur. Prokuratura Krajowa podała wyniki pracy prokuratur powszechnych za rok 2004. Zestawieniem uwzględniającym wskaźniki wyliczone na podstawie 21 kryteriów objęto 10 prokuratur apelacyjnych oraz 44 prokuratury okręgowe i podległe im prokuratury rejonowe. Jak zaznaczyli autorzy rankingu, podstawą do opracowania zestawienia były najważniejsze odcinki pracy z zakresu postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem oraz działalności pozakarnej, co zapewniło wszechstronną i w miarę pełną ocenę.

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-02-21

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze - Kaziemierz Rubaszewski - powrócił z urlopu. Jest dostępny pod numerem telefonu (068) 32-91-708.

 • KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO

  Dodano: 2005-02-17

  Uprzejmie informuję, iż Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin konkursu dla kandydatów na aplikantów prokuratorskich na dzień 29 czerwca 2005 r. o godz. 10.00.