Oświadczenia - komunikaty

 • KOMUNIKAT

  Dodano: 2005-03-31

  Informujemy o zmianie numeru telefonu do Oficyny Wydawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby zainteresowane nabyciem testów egzaminacyjnych na aplikację prokuratorską prosimy o kontakt z numerem tel. (0-22) 326 13 52.

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-03-22

  W związku z zainteresowaniem sprawą Andrzeja Czyżewskiego oraz pojawiającymi się na ten temat niepełnymi lub nieprawdziwymi informacjami przedstawiam krótki opis tej sprawy oparty tylko i wyłącznie na zebranych w toku postępowania dokumentach.

 • OŚWIADCZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO

  Dodano: 2005-03-02

  W nawiązaniu do wyemitowanego w dniu 1 marca 2005 r. przez TVN programu "Uwaga" w części dotyczącej umorzenia postępowania karnego przeciwko lekarce z Żagania, oświadczam, iż sens wypowiedzi prokuratora Jana Pardeja poprzez jej drastyczne skrócenie w sposób istotny został wypaczony.

 • OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SIENIAWY ŻARSKIEJ

  Dodano: 2005-03-02

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi planowanej inwestycji w Sieniawie Żarskiej przedstawiam stanowisko Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze omawiające karno - prawne aspekty tego zagadnienia.
  Przedmiotem ochrony przepisu art. 262 kk jest szacunek oraz poważanie dla zwłok ludzkich i miejsca ich pochowania. Miejsce spoczynku to przede wszystkim grób, ale także inne miejsce, gdzie znajdują się zwłoki od momentu śmierci, chociażby tylko przejściowo. Kryterium oceny, co jeszcze nie jest a co już jest znieważeniem zwłok należy odnosić do wzorca przyjętego w kulturze i obyczajowości.

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2005-02-22

  Ranking Prokuratur. Prokuratura Krajowa podała wyniki pracy prokuratur powszechnych za rok 2004. Zestawieniem uwzględniającym wskaźniki wyliczone na podstawie 21 kryteriów objęto 10 prokuratur apelacyjnych oraz 44 prokuratury okręgowe i podległe im prokuratury rejonowe. Jak zaznaczyli autorzy rankingu, podstawą do opracowania zestawienia były najważniejsze odcinki pracy z zakresu postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem oraz działalności pozakarnej, co zapewniło wszechstronną i w miarę pełną ocenę.

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-02-21

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze - Kaziemierz Rubaszewski - powrócił z urlopu. Jest dostępny pod numerem telefonu (068) 32-91-708.

 • KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO

  Dodano: 2005-02-17

  Uprzejmie informuję, iż Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin konkursu dla kandydatów na aplikantów prokuratorskich na dzień 29 czerwca 2005 r. o godz. 10.00.

 • KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2005-02-15

  W dniach od 21 do 25 lutego br. w ramach obchodzonego Tygodnia Ofiar Przestępstw we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratur okręgu zielonogórskiego będą zorganizowane dyżury umożliwiające uzyskanie przez zainteresowane osoby bezpłatnych porad prawnych.

 • OŚWIADCZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO

  Dodano: 2005-02-10

  W związku z publikacją "Gazety Wyborczej" z dnia 10 lutego 2005r. pt. Wirtualna zemsta na prokuratorach
  1. Jakakolwiek dyskusja o odpowiedzialności karnej - jeżeli ma mieć przymiot rzetelności - nie może pozostawać w oderwaniu od obowiązującego prawa, prawa karnego w szczególności.
  2. Obowiązujący kodeks karny i kodeks postępowania karnego wyznaczają dwa różne systemy ścigania osób, które dopuszczają się zniesławienia lub zniewagi człowieka....

 • OŚWIADCZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO

  Dodano: 2005-01-26

  W związku z podnoszonymi w mediach zarzutami bezzasadnego umorzenia postępowania karnego przeciwko lekarce z żagańskiego pogotowia ratunkowego, która w stanie nietrzeźwości wykonywała czynności zawodowe wyjaśniamy iż....