Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

Aktualności

 • PO ANALIZUJE MATERIAŁY ŚLEDZTWA

  Zielona Góra

  W dniu 16 listopada 2004 r. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze otrzymała z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 4 tomy akt śledztwa wszczętego przez Agencję 9 listopada tego roku, dotyczącego nieprawidłowości w funkcjonowaniu oddziału Funduszu Ochrony Środowiska i placówki świadczącej usługi medyczne w Radzyniu. Śledztwo zostało wszczęte z art. 286 kk, czyli o oszustwo i toczy się w sprawie. Po analizie materiałów tego śledztwa prokuratura podejmie decyzję co do dalszych czynności procesowych i sposobu kontynuowania postępowania.

  Dodano dnia: 2004-11-17 [ID : 280]

  » Czytaj dalej

 • BIŁ I ZNĘCAŁ SIĘ NAD KONKUBINĄ

  Krosno Odrzańskie

  Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 43 letniemu, wcześniej karanemu mieszkańcowi Gubina. Oskarżony w okresie od czerwca 1998 r. do września 2004 r. w Gubinie znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją konkubiną w ten sposób, że będąc w stanie po spożyciu alkoholu wszczynał awantury, w czasie których znieważał ją słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, groził pobiciem oraz pozbawieniem życia.

  Dodano dnia: 2004-11-17 [ID : 279]

  » Czytaj dalej

 • DOPROWADZAŁ DO OBCOWANIA PŁCIOWEGO MAŁOLETNIĄ

  Zielona Góra

  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 23 letniemu wcześniej karanemu Marcinowi F. Oskarżony w okresie od grudnia 2003 r. do 11 lutego 2004 r. w Zielonej Górze doprowadzał małoletnią poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego.

  Dodano dnia: 2004-11-17 [ID : 278]

  » Czytaj dalej

 • POBILI I OKRADLI WĘDKARZA

  Świebodzin

  Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. Pierwszego z nich 27 letniego Zenona M. prokurator oskarżył o to, że w dniu 7 sierpnia 2004 r. w Świebodzinie działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, bijąc pięściami oraz kopiąc po głowie i całym ciele Pawła P. zabrał mu kurtkę ortalionową wartości 30 zł, zegarek na rękę wartości 1000 zł oraz klucze do mieszkania, przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwo podobne a więc w warunkach recydywy.

  Dodano dnia: 2004-11-17 [ID : 277]

  » Czytaj dalej

 • KRADZIEŻ RADIOODTWARZACZY

  Nowa Sól

  Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 mężczyznom w wieku od 18 do 19 lat. Oskarżeni w dniu 31 sierpnia 2004 r. w Nowej Soli wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim wybiciu chodnikową płytką szyby wejściowej dostali się do wnętrza jednego z nowosolskich sklepów, skąd zabrali w celu przywłaszczenia 6 radioodtwarzaczy samochodowych różnych marek o łącznej wartości 4 800 zł.

  Dodano dnia: 2004-11-17 [ID : 276]

  » Czytaj dalej

 • GROZIŁ CIĘŻARNEJ ZABÓJSTWEM Z POWODU 400 ZŁ

  Żary

  Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 22 letniemu bezrobotnemu Grzegorzowi W. Oskarżony w okresie od lutego 2004 r. do 13 maja 2004 r. w Żarach kilkakrotnie i w krótkich odstępach czasu i wykonaniu z góry powziętego zamiaru stosował groźby bezprawne zabójstwa wobec znajomej mu kobiety w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności.

  Dodano dnia: 2004-11-16 [ID : 275]

  » Czytaj dalej

 • 10 LAT ZA UDZIELANIE NARKOTYKÓW

  Żagań

  Prokuratura Rejonowa w Żaganiu, w dniu 28 października 2004 roku, skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, którym zarzucono popełnienie czynów z Ustawy z dnia 27 lipca 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Jarosław K. lat 26, bezrobotny, oskarżony został o to, że w okresie od 2001 roku do stycznia 2004 roku, w Żaganiu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił Norbertowi D. Arturowi D. i Joannie P. substancji psychotropowej w postaci 121,5 g amfetaminy oraz 5 tabletek ekstazy, a także środków odurzających w postaci 6 g suszu marihuany, o łącznej wartości szacunkowej około 4.875 zł.

  Dodano dnia: 2004-11-16 [ID : 274]

  » Czytaj dalej

 • BRAK OSTROŻNOŚCI I ŚMIERĆ PIESZEGO

  Zielona Góra

  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 25 letniemu, wcześniej karanemu Alfredowi L. Oskarżony w dniu 29 sierpnia 2004 r. w Zawadzie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że nie zachował należytej ostrożności oraz nie obserwował drogi w sposób należyty, w następstwie tego potrącił idących jezdnią pieszych Marcina Z. i Krystiana C. Na skutek wypadku Marcin Z. doznał obrażeń ciała w postaci złamania łuku C1 kręgosłupa szyjnego, urazu czaszkowo - mózgowego i niewydolności oddechowej, które to obrażenia spowodowały jego zgon 26 września 2004 r.

  Dodano dnia: 2004-11-16 [ID : 273]

  » Czytaj dalej

 • 28 AKTÓW OSKARŻENIA W SPRAWACH O NARKOTYKI

  Żagań

  Prokuratura Rejonowa w Żaganiu, w okresie od 1 stycznia do końca października 2004 roku, skierowała do Sądu 28 aktów oskarżenia przeciwko osobom, które dopuściły się przestępstw z Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Obecnie prowadzone są postępowania przygotowawcze w 41 sprawach dotyczących czynów zabronionych ze wskazanej wyżej ustawy.

  Dodano dnia: 2004-11-15 [ID : 272]

  » Czytaj dalej

 • STUDENT ROZPROWADZAŁ ŚRODKI ODURZAJĄCE

  Nowa Sól

  Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 23 letniemu studentowi Piotrowi K. Oskarżony w okresie od grudnia 2003 r. do lutego 2004 r. w Zielonej Górze, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy udzielił Piotrowi T. środków odurzających w postaci haszyszu i marihuany, w ilości co najmniej 9 porcji, o wartości co najmniej 135 zł.

  Dodano dnia: 2004-11-15 [ID : 271]

  » Czytaj dalej

Nowości na stronie

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"
Nie daj się zrobić w słupa