ROZDARŁ NOŻEM UBRANIE I PRZEMOCĄ USIŁOWAŁ DOPROWADZIĆ KOBIETĘ DO OBCOWANIA PŁCIOWEGO

Dodano: 2017-02-23

Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec  33-letniego mężczyzny.
Podejrzanemu zarzucono, że 19.02.2017 r. w jednej z miejscowości powiatu krośnieńskiego, usiłował przemocą i groźbą bezprawną doprowadzić 40 letnią pokrzywdzoną do obcowania płciowego, a nadto grożąc pokrzywdzonej pozbawieniem życia  przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci noża rozdarł jej bluzkę, odpiął pasek i rozsunął zamek u jej spodni, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na aktywną postawę broniącej się pokrzywdzonej i interwencję osób postronnych.
 
W dniu dzisiejszym  Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim zastosował wobec podejrzanego wnioskowany przez prokuratora trzymiesięczny areszt.
 
O ewentualnych kolejnych ustaleniach w sprawie będziemy informowali w odrębnych komunikatach. /jcz
 
zobacz także:
- w Ciekawie..nie tylko o prawie:

Zgwałcenie -Pod tym pojęciem zwykle rozumie się zmuszenie kobiety do odbycia stosunku płciowego [por. Słownik języka polskiego, PWN]. Zgwałcenie w rozumieniu prawa karnego jest jednak pojęciem znacznie szerszym. Obowiązujący kodeks przewiduje odmienną odpowiedzialność karną za kilka różniących się od siebie postaci tego przestępstwa.więcej..