AKT OSKARŻENIA W GŁOŚNEJ SPRAWIE DOTYCZĄCEJ NAPADÓW RABUNKOWYCH NA BANKI JEDNAK WCZEŚNIEJ

Dodano: 2017-04-20

Krosno Odrzańskie. W dniu dzisiejszym Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skieruje do sądu akt oskarżenia w głośnej sprawie napadów rabunkowych dokonanych na placówki bankowe w Nowej Soli i innych miejscowościach naszego województwa w 2015 i 2016 roku.

W wyniku prowadzonego śledztwa ustalono 3 sprawców tych napadów.
Ustalono zwłaszcza, że trzej mężczyźni posługując się atrapami broni palnej, a także używając masek silikonowych zakrywających twarz  oraz rękawic, grożąc pracownikom banków pozbawieniem życia zmuszali ich do wydawania pieniędzy znajdujących się w tych placówkach i tak:

- 11 grudnia 2015 roku po wejściu do placówki Banku Spółdzielczego w Nowogrodzie Bobrzańskim i sterroryzowaniu pracowników i znajdujących się tam klientów tego banku dokonali zaboru pieniędzy różnych walut w łącznej kwocie 121 tys. zł,

- 23 grudnia 2015 roku działając w podobny sposób wdarli się do placówki Banku Spółdzielczego w Niegosławicach, w którym po sterroryzowaniu pracowników dokonali zaboru pieniędzy w łącznej kwocie ponad 75 tys. zł,

- 22 lutego 2016 roku używając masek zasłaniających twarze weszli do Oddziału Narodowego Banku Polskiego BP w Nowej Soli z którego dokonali zaboru pieniędzy różnych walut w łącznej kwocie ponad 54 tys. zł.

Jeden z podejrzanych działał w warunkach tzw. recydywy - uprzednio był już karany i odbywał karę pozbawienia wolności za czyn podobny dokonany p-ko życiu i mieniu.

W toku śledztwa prokuratorzy krośnieńskiej jednostki prokuratury zmuszeni byli dokonać wielu analiz kryminalistycznych, w tym analizie biegłych poddali zabezpieczone w mieszkaniach podejrzanych , a także w samochodzie jednego z nich maski silikonowe oraz atrapy broni palnej. Konieczne stało się zwłaszcza zabezpieczenie na ujawnionych maskach śladów biologicznych i na ich podstawie wygenerowanie profili genetycznych DNA i w następnej fazie śledztwa porównanie ich w profilami DNA sprawców napadów. Podejrzani nie przyznawali się do dokonania zarzucanych im czynów- stąd opinie z badań genetycznych okazały się kluczowe do wykazania ich sprawstwa....

Początkowo planowano, że zakończenie śledztwa w tej sprawie możliwe będzie w połowie br. &8211; powołanym biegłym udało się jednak zakończyć opiniowanie we wcześniejszym terminie stąd sprawa nabrała pozytywnego przyśpieszenia....

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym - areszty tymczasowe.

Zgodnie z art, 280 par. 2 kk - czyny zarzucane podejrzanym stanowią zbrodnie zagrożona kara pozbawienia wolności od ..... 3 lat pozbawienia wolności.


 zobacz także:
- w Ciekawie..nie tylko o prawie:

- Rozbój, rabunek, napad rabunkowy - Jest to szczególnie drastyczny sposób dokonania kradzieży. Polega za zaborze cudzego mienia w celu jego przywłaszczenia przy użyciu przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego użycia przemocy. Innym sposobem dokonania rozboju jest zabór cudzego mienia przez doprowadzenie pokrzywdzonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności.  więcej..

- Profilowanie genetyczne -Profilowanie genetyczne Znane jest także pod terminami "analiza DNA", "daktyloskopia genetyczna", "genetyczny odcisk palca". Początki praktycznego zastosowania tej dzisiaj już niemal klasycznej metody identyfikacji śladów biologicznych sięgają połowy lat 80-tych XX w. i kojarzone są słusznie z nazwiskiem brytyjskiego uczonego A. Jeffreysa. Podstaw teoretycznych do niej dostarczyły badania Watsona i Cricka opublikowane w prestiżowym periodyku naukowym "Nature".więcej..

- Recydywa -"Recedere" z łac. oznacza po prostu "ponowną wpadkę". Ujmując rzecz w języku prawniczym, pojęciem tym określamy ponowne popełnienie przestępstwa przez osobę już karaną, powrót do przestępstwa. Recydywistą w rozumieniu prawa karnego nie jest więc ten, kto popełnia kolejno kilka przestępstw po sobie, nawet przedzielonych znaczną przerwą. Warunkiem podstawowym uznania sprawcy za recydywistę w jest ustalenie, że kolejne przestępstwo popełnił on już po ukaraniu go za przestępstwo wcześniejsze.więcej..

- Areszt tymczasowy -Jest izolacyjnym środkiem przymusu stosowanym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Areszt tymczasowy nie jest - wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu - karą i nie zastępuje kary, jakkolwiek po jej orzeczeniu zaliczany jest na poczet kary już odbytej. Jedynym dopuszczonym przez prawo wyjątkiem od wskazanego tu celu stosowania aresztu tymczasowego i innych środków zapobiegawczych jest zapobieżenie popełnieniu przez oskarżonego [podejrzanego] nowego, ciężkiego przestępstwa. Uzasadnia to np. zastosowanie aresztu wobec znanego, przyznającego się do czynu sprawcy usiłowania pozbawienia życia innej osoby czy zdeterminowanego podpalacza, którego zachowanie świadczy o zamiarze konsekwentnej realizacji zbrodni. więcej..