DWUKROTNIE PODROBIŁ METODĄ NAŚLADOWNICTWA PODPISY NA UMOWACH

Dodano: 2017-08-24

Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim  skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu mężczyźnie.
Oskarżonemu zarzucono, że  16 czerwca 2015 r. , w jednej z miejscowości powiatu krośnieńskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną osobą, w celu użycia za autentyczny podrobił metodą  "ścisłego naśladownictwa" odręczny podpis  ustalonej osoby na umowie kompleksowej dla konsumentów z dnia 15 czerwca 2015 r., zawartej pomiędzy osobą wskazaną w umowie, a ustaloną spółką.

Nadto ustalono, że  oskarżony w dniu 26 czerwca 2015 r. w podobny sposób podrobił podpis innej osoby na innej  umowie.
 
W obu przypadkach oskarżony następnie przekazał sfałszowane umowy za pośrednictwem  agentów  pokrzywdzonej spółki  jako potwierdzenie zawarcia umów.
 
Zgodnie z przepisami  kodeksu karnego, art.270.§1, kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5./jcz